Čo ponúkame

Prečo dať dieťatko práve k nám?

Poskytujeme pravidelnú dennú starostlivosť od 6:30 do 16:30 od pondelka do piatku. Nástup do jaslí je možný počas celého roka, v prípade voľného miesta aj ihneď.

Naše zariadenie je určené pre detičky od 1 do 3 rokov. Našim cieľom je vytvoriť pre detičky rodinné prostredie v kolektíve maximálne 10 deťúreniec.

Strava pripravovaná v našom zariadení zodpovedná veku detičiek. Podporujeme hlavne zdravý životný štýl. Dbáme na to aby detičky prijímali veľa rôznych druhov potravín, veľa zeleniny, ovocia, celozrnného pečiva, mliečnych výrobkov, strukovín a chudého mäsa. Pitný režim zabezpečujeme neperlivými detskými vodami, detským čajom, detičky majú počas celého dňa voľný prístup k nápojom.

Pre detičky pripravujeme hravou formou rôzne aktivity, pri ktorých sa bude rozvíjať ich:

  • samostatnosť pri obliekaní a vyzliekaní
  • osvojovanie si režimu stravovania a základy kultivovaného stolovania, samostatne papať a piť z pohárika
  • hygienické návyky zodpovedajúce veku dieťatka, umývanie rúk pred jedlom, čistenie zúbkov …
  • rozvíjať oblasti vnímania. Dieťatko počúva a začína rozumieť jazyku skôr, než je schopné rozprávať čítať alebo písať . Prvé slová, slovná zásoba,  je rozširovaná formou prijímania podnetov z vonkajška. Zdokonaľujú sa v nich  zmyslové funkcie, toto sa deje formou počúvania rozprávok a piesní , sledovaním detských filmových a divadelných programov
  • pohybové aktivity.Pohybové hry a podpora fyzickej aktivity má významnú funkciu v motorickom vývine. Dieťatko získava pohybové zručnosti a zároveň orientáciu v priestore  formou lozenia, plazenia, preliezania. Skok, preskok, chôdza v rytme, rytmické bubnovanie rúčkami je pravidelnou súčasťou programu.
  • kreativita. Hra je prirodzenou činnosťou detičiek pri ktorej si precvičujú  predstavivosť, pamäť, zdokonaľujú zručnosť a tvorivú fantáziu. Hrou detičky získavajú skúsenosti nevyhnutné pre rozvoj ich celkovej osobnosti. Sú to napríklad hry so stavebnicami, kreslenie, maľovanie, lepenie, vystrihovanie. 

Harmonogram dňa

                                                                                                                                                             

06:30 – 08:30 hod.   Príchod detičiek do jaslí, zdravotný filter, voľná hra

08:30 – 09:30 hod.   Pohybová hra, osobná hygiena, desiata

09:30 – 10:30 hod.   Výchovno – vzdelávacia a kreatívna činnosť,  pohybové aktivity

10:30 – 11:30 hod.   Pobyt detičiek na čerstvom vzduchu  (podľa počasia).

11:30 – 12:30 hod.   Osobná hygiena, obed, návyk na správne samostatné stolovanie

12:30 – 14:30 hod.   Popoludňajší odpočinok, čítanie rozprávok, relax

14:30 – 15:30 hod.   Osobná hygiena, olovrant

15:30 – 16:30 hod.   Voľné hry, pobyt detičiek na záhrade  (podľa počasia), priebežné odovzdávanie                                      detí rodičom.