Cenník

Cenník a platobné podmienky

(platný od 1.9. 2023)

Platba za pobyt dieťaťa v našom zariadení sa uhrádza mesiac vopred a to k 6.kalendárnemu dňu v hotovosti alebo na účet prevodným príkazom. Suma za stravu sa účtuje za predchádzajúci mesiac.

V prípade neprítomnosti dieťaťa sa Vám vráti poplatok za stravu, zodpovedajúci počtu odhlásených dní v danom mesiaci.  Odhlásenie dieťaťa sa musí uskutočniť  do 8:00 ráno v daný deň.

Celodenná starostlivosť 5 dní v týždni 6:30 – 16:30 (ak nie je individuálne dohodnuté inak)

380,00€ – na mesiac + strava 3,90 €  na deň