Niečo o nás

Vitajte na našej stránke.

Naše jasličky vznikli ako súkromne zariadenie rodinného typu s celodennou starostlivosťou.

Našou snahou je vytvoriť ideálne prostredie na rozvoj myslenia, tvorivosti a zručnosti

dieťatka a to všetko jeho vlastným tempom. Dôraz kladieme tiež na rozvoj samostatnosti

citové vnímanie a správanie sa. Pomáhame im adaptovať sa na nové podmienky, zvykať si

na čas strávený bez rodičov. Snažíme sa o rozvoj osobnosti každého dieťatka.

Naše jasličky sa nachádzajú v príjemnom prostredí rodinného domu, k dispozícii

máme veľkú záhradu s množstvom zelene a tiež detské ihrisko prispôsobené

požiadavkám detičiek predškolského veku.

letak