Denný program

Harmonogram dňa

                                                                                                                                                             

06:30 – 08:30 hod.   Príchod detičiek do jaslí, zdravotný filter, voľná hra

08:30 – 09:30 hod.   Pohybová hra, osobná hygiena, desiata

09:30 – 10:30 hod.   Výchovno – vzdelávacia a kreatívna činnosť,  pohybové aktivity

10:30 – 11:30 hod.   Pobyt detičiek na čerstvom vzduchu  (podľa počasia).

11:30 – 12:30 hod.   Osobná hygiena, obed, návyk na správne samostatné stolovanie

12:30 – 14:30 hod.   Popoludňajší odpočinok, čítanie rozprávok, relax

14:30 – 15:30 hod.   Osobná hygiena, olovrant

15:30 – 16:30 hod.   Voľné hry, pobyt detičiek na záhrade  (podľa počasia), priebežné odovzdávanie                                      detí rodičom.